Νόμιμο

Μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετέχετε και να μην σας παρακολουθεί η λειτουργία Matomo Analytics παρακάτω:

Μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε αυτήν την ιστοσελίδα από το να συγκεντρώνει και να αναλύει τις ενέργειες που κάνετε εδώ. Αν το κάνετε αυτό θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας, αλλά επίσης θα εμποδίσει τον ιδιοκτήτη από το να μαθαίνει από τις ε