Το Ερωτηματολόγιό σας για την ΠΣ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς και τον πάροχο φροντίδας υγείας σας, να γνωρίζετε αν έχουν υπάρξει μεταβολές στα συμπτώματα και τον αντίκτυπο που έχουν στις δραστηριότητές σας. Μετά την ολοκλήρωση θα λάβετε μια αναφορά.

Δοκίμασέ το Δημιουργήστε ένα λογαριασμό
Τι είναι το Ερωτηματολόγιο για την ΠΣ;

Είτε διαγνωστήκατε πρόσφατα με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ), είτε ζείτε με ΠΣ για κάποιο διάστημα, το Ερωτηματολόγιο ρωτάει για την ΠΣ στο πρόσφατο παρελθόν. Συμπεριλαμβάνονται οι υποτροπές, τα συμπώματά σας και ο αντίκτυπός τους στην καθημερινότητα.

Η Σύλβια είναι ο εικονικός σας οδηγός στα πλαίσια της εμπειρίας σας με το Ερωτηματολόγιο της ΠΣ. Είτε κατά τη διάρκεια του ερωτηματολογίου ή κατά τη χρήση του πίνακα λειτουργιών σας, η Σύλβια θα είναι εκεί για να σας συνοδεύει στην καλύτερη καταγραφή.